onsdagen den 13 november 2019

Om oss!


Liljeholmens Torg är en relativt stor bostadsrättsförening med 90 lägenheter fördelade på sju trapphus. Storleken på lägenheterna varierar från 1 till 5 rum och kök (mellan 42 och 118 m²). Den totala boendeytan uppgår till 7558 m². Enligt föreningens stadgar får upplåtelse av lägenheter i trapphus 1-3 i första hand ske till fysisk person som fyllt 55 år. Föreningens styrelse administrerar föreningen och utför det praktiska arbetet. Styrelsen upphandlar städning av trappuppgångar och tömning av soprum, snöröjning, skriver kontrakt för uthyrning av lokaler etc. Styrelsen väljs demokratiskt vid den årliga föreningsstämman där alla bostadsrättsinnehavare har rösträtt (en röst per lägenhet).

Föreningen äger 1 062 m² lokalyta i gatunivå. Hyresgästerna är för närvarande Lidl, Café Bravo, TanExpress, Se & Synas och Angejolie Tobak.

Fastigheten har värdeår 2004 och föreningen äger marken. Det finns en underhållsplan för huset. Under hösten 2017 anlitade styrelsen en konsult för en grundlig undersökning av fasaden (se INFO17/13V3). Undersökningen visade på förekomsten av fuktskador. Styrelsen kontaktade JM om detta. Det ledde till att JM kommer att byta ut fasaden under de närmaste två åren. Detta görs på JM:s bekostnad. Denna åtgärd ingår inte i underhållsplanen. Enligt den är inga större planerade reparationer aktuella eftersom huset är nybyggt.

Uppvärmning av fastigheten sker genom fjärrvärme. Föreningen har installerat ett fibernät och har tecknat kontrakt med Bredbandsbolaget om anslutning för samtliga lägenheter (gruppanslutning). Föreningen står för månadsavgiften för bredband.

I föreningen finns två tvättstugor och ett gästrum för övernattning, flera cykel- och barnvagnsförråd samt en grön innegård gemensam med grannföreningen Brf Liljeholmens Port. Föreningen erbjuder parkering i varmgarage med kameraövervakning och rondering av Tempest Security AB som extra säkerhet.

Svensk Fastighetsförmedling