Skip Navigation LinksBrf Liljeholmens Torg » Om oss » Styrelsen
onsdagen den 13 november 2019
Omossbild

Styrelsen!


Föreningsstämma hålls en gång per år och är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Stämman väljer styrelse, revisorer och valberedning. Styrelsen består av:

* Peter Lundborg, ordförande

* Karl Gunnar Ebe, vice ordförande

* Eva Beth Hallberg, sekreterare

* Veronica Danielsson, ledamot

* Bo Sundqvist, ledamot

* Liene Leimanis Bartlett, suppleant

* Leif Möller, suppleant

Svensk Fastighetsförmedling