Skip Navigation LinksBrf Liljeholmens Torg » Mäklarinformation » Svar på vanliga frågor
onsdagen den 13 november 2019
attbobild

Svar på vanliga frågor!


Brf Liljeholmens Torg (Org nr 769609-9634) är en s.k. "äkta bostadsrättsförening". Föreningen har 90 lägenheter som alla upplåts med bostadsrätt. Föreningen har totalt fem hyreslokaler. Hyresgästerna är för närvarande Lidl, Café Bravo, TanExpress, Se & Synas och Angejolie Tobak. Total lägenhetsarea uppgår till 7558 m² och lokalarean till 1130 m².

Fastigheten har värdeår 2004 och föreningen äger marken. Det finns en underhållsplan för huset. Under hösten 2017 anlitade styrelsen en konsult för en grundlig undersökning av fasaden (se INFO17/13V3). Undersökningen visade på förekomsten av fuktskador. Styrelsen kontaktade JM om detta. Det ledde till att JM kommer att byta ut fasaden under de närmaste två åren. Detta görs på JM:s bekostnad. Denna åtgärd ingår inte i underhållsplanen. Enligt den är inga större planerade reparationer aktuella eftersom huset är nybyggt.

Månadsavgift

I månadsavgiften ingår värme, vatten bredband (Telenor 250/250 mbits/s) och Kabel-TV (ComHem).

Uppvärmning

Uppvärmning av fastigheten sker genom fjärrvärme.

Bredband

Föreningen har installerat ett fibernät och har tecknat kontrakt med Telenor om anslutning för samtliga lägenheter (gruppanslutning).

Avgifter

Styrelsen beslutade att sänka avgifterna med 30 % fr.o.m. 1 januari 2017. Föreningen tar ut pant- och överlåtelseavgift enligt stadgarna. Överlåtelseavgiften betalas av köparen.

Tvättstugor

I föreningen finns två tvättstugor.

Gästrum för övernattning och gästparkering

Föreningen har ett gästrum för övernattning och två gästparkeringsplatser. Se informationsdokumenten I16/4V4 och I16/7V1 för information om hur man bokar.

Cykel- och barnvagnsförråd

Det finns flera cykel- och barnvagnsförråd.

Gemensam innegård

Det finns en grön innegård gemensam med grannföreningen Brf Liljeholmens Port.

Parkering i varmgarage

Föreningen erbjuder parkering i varmgarage med kameraövervakning och rondering av bevakningsbolaget Tempest Security AB, som extra säkerhet. Pris 1 200 kr per månad momsfritt för medlemmar, 1 500 kr inkl. moms för externa garagehyresgäster. Garage bokas genom Europark (08-556 306 70 eller e-post kundtjanst@europark.se)

Upplåtelse av bostadsrätt

Upplåtelse av bostadsrätt sker endast till fysiska personer.

Enligt föreningens stadgar får upplåtelse av lägenheter i trapphus 1-3 i första hand ske till fysisk person som fyllt 55 år.

Delat ägande

Styrelsen godkänner delat ägande.

Trappstädning

Trappstädning sköts av städfirma.

Svensk Fastighetsförmedling