Skip Navigation Links
torsdagen den 23 maj 2019

Föreningsstämma 2019-06-03

Föreningsstämman kommer att äga rum i Katrinebergssalen, Lustikulla Konferens, Liljeholmsvägen 18, kl 19:00.

Medlem, som önskar få en motion behandlad på föreningsstämman, skall inkomma med den skriftligen före den 29 mars till styrelsen. Det underlättar arbetet om motioner sänds i elektronisk form via e-post (peter.lundborg@bredband.net), men detta är inte obligatoriskt.
En formell kallelse med dagordning kommer att skickas ut omkring den 4 april i enlighet med föreningens stadgar (17 §).

The Assembly of the Association will take place on 3 June at 7 PM in Katrinebergssalen, Lustikulla Konferens, Liljeholmsvägen 18. Motions to the assembly, in Swedish, English or French, shall be sent to the Board by mail or e-mail (peter.lundborg@bredband.net) before 29 March. The agenda will be distributed before 4 April.

L'assemblée de l'association aura lieu le 3 june ā 19h ā Katrinebergssalen, Lustikulla Konferens, Liljeholmsvägen 18. Des motions ā l'assemblée, en suédois, anglais ou franįais, doivent ętre envoyé au Comité par courrier ou courrier électronique (peter.lundborg@bredband.net) avant le 29 mars. L'ordre du jour sera distribué avant le 4 avril.

Postad 2019-02-26, av Ordförande

till nyheterSvensk Fastighetsförmedling