Skip Navigation LinksBrf Liljeholmens Torg » Att bo i bostadsrätt
onsdagen den 13 november 2019
attbobild

Att bo i bostadsrätt!


Bostadsrätt är en boendeform där medlemmarna själva är med och äger huset de bor i. Bostadsrätten innebär också ansvar och skyldigheter att tillsammans med bostadsrättsföreningens övriga medlemmar ta väl hand om såväl den egna bostaden som de utrymmen, inne och ute, som medlemmarna disponerar gemensamt. Ansvarsfördelningen mellan medlemmarna och bostadsrättsföreningen finns reglerad i Bostadsrättslagen och i bostadsrättsföreningens stadgar. Förenklat gäller att medlemmarna ansvarar för sina lägenheter medan bostadsrättsföreningen ansvarar för fastigheten (fasad, tvättstuga, förråd, trapphus, gård, skötsel och underhåll).

Lagen om ekonomiska föreningar reglerar dels frågor som rör rättigheter och skyldigheter mellan medlemmarna och bostadsrättsföreningen, dels föreningsrättsliga frågor. Bostadsrättsföreningens stadgar ger ramarna i frågor som bland annat rör skötsel, medlemmarnas inflytande och styrelsens befogenheter. Att bli medlem i en bostadsrättsförening innebär också att acceptera föreningens stadgar och ett åtagande att följa dem. Medlemskap i bostadsrättsföreningen måste godkännas av styrelsen och är ett krav för att kunna köpa en bostadsrätt. Om styrelsen bedömer att en person inte kan sköta sina ekonomiska åtaganden gentemot föreningen kan den vägra medlemskap.

Svensk Fastighetsförmedling